Pokyny pro zadávání veřejných zakázek od 1. dubna v novém vydání (ROP Severovýchod)

31.03.2012:

V souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách se od 1. dubna 2012 mění i Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v rámci ROP Severovýchod.