Postupy při promíjení odvodu se dnes aktualizovaly (ROP Severovýchod)

28.06.2012:

Aktualizovaný postup při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně dnes schválil Výbor Regionální rady Severovýchod.