Postupy promíjení (ROP Severovýchod)

30.06.2012:

V této sekci zveřejňujeme postupy, resp. procentní částky, ze kterých vychází promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně, a to jak v případě pochybení v oblasti zadávání veřejných zakázek, tak v případě pochybění, která nemají přímý finanční dopad. Tabulka týkající se promíjení v oblasti zadávání veřejných zakázek vychází z materiálu používaného Evropskou komisí. Z tabulky týkající se pochybení, která nemají přímý finanční dopad, vychází Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod při promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně u pochybení, která nemají vliv na způsobilost výdajů (tzn. pokud bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně na základě proplacení nezpůsobilých výdajů, nelze odvod prominout ani částečně).

Více informací naleznete zde: Postupy promíjení