Postupy stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně a promíjení (ROP Severovýchod)

28.06.2012:

Aktualizované postupy stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně a promíjení.