Předkládejte žádosti o poskytnutí asistence pilotním projektům (ROP Severovýchod)

28.02.2012: Centrum evropského projektování a.s. jako žadatel projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) ve spolupráci s  Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o., Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje a dále s partnery projektu Libereckým, Královéhradeckým a Pardubickým krajem vyhlašují Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním programům při realizaci a administraci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (ROP SV), cílenou do oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.