Příjmy evidujte také v informačním systému BENEFIT 7

01.06.2011:

Novinky pro příjemce dotací z ROP Severovýchod přináší Metodický pokyn č. 37 platný od 1. června 2011. Informace byla publikována na webových stránkách ROP Severovýchod.