Připravovaná novela zákona o veřejných zakázkách se týká i žadatelů a příjemců dotací z ROP Severový

26.11.2011:

V souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách, která by měla vstoupit v účinnost 1. dubna 2012, přinášíme informace o nejpodstatnějších chystaných změnách. Týkají se například snížení limitu pro zadávání zakázek podle zákona, kvalifikace, užšího řízení či lhůt.