Připravuje se workshop k rozvoji přeshraniční spolupráce mezi ČR a Polskem

09.09.2009: Workshop pořádaný v rámci projektu „Technická pomoc Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013“ se blíží. Jeho účastníci se setkají 6. října v Pardubicích a seznámí se mimo jiné se současným stavem a příležitostmi pro žadatele i přípravou projektových žádostí. Představeny budou též zrealizované či realizující se projekty.