Příručka pro žadatele a příjemce ROP Severovýchod aktualizována

13.02.2009: Na základě nových úprav v systému aplikace BENEFIT7, došlo k aktualizaci přílohy č. 4 Příručky pro žadatele a příjemce - Pokyny pro vyplnění webové žádosti.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Zobrazit celý článek