Pro příjemce dotací: seznamte se včas s novými pokyny (ROP Severovýchod)

21.06.2012:

Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizovalo Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, které nespadají pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v této souvislosti připravil návrh metodického pokynu, jehož součástí jsou nové Pokyny pro zadávání veřejných zakázek. Výbor Regionální rady vše projedná 27. června 2012.