157 milionů korun pro třiadvacet školských projektů (ROP Severovýchod)

22.01.2011:

Regionální rada NUTS II Severovýchod na svých webových stránkách informuje o jednání Výboru Regionální rady ze dne 21. 1. 2011. 

Zlepšit podmínky pro výuku a získávání praktických dovedností absolventů škol má třiadvacet projektů, pro něž dnes Výbor Regionální rady schválil dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod přesahující 157 milionů korun z Evropské unie.

Ke konci loňského roku bylo vyhlášeno v rámci ROP Severovýchod 31 výzev, z nichž 28 skončilo. Úřad Regionální rady zaregistroval cekem 1 129 projektových žádostí o poskytnutí dotace. Podporu dostalo 522 projektů, 204 v Královéhradeckém, 157 v Libereckém a 161 v Pardubickém kraji. Požadavek na evropské fondy přesahuje 13,5 miliard korun. Na ROP Severovýchod je vyčleněno při kurzu 25 korun za EURO 16,4 miliard korun.

Hovořilo se také o úspěšném jednání hejtmanů s vládou ohledně státního spolufinancování projektů podpořených z regionálních operačních programů. Ministři 19. ledna spolufinancování projektů obnovili, a to i včetně krajských. „Týká se to jen projektů schválených do 22. září 2010. V případě ROP Severovýchod k nim patří i projekty vybrané k podpoře před tímto datem, u nichž nebyl v září schválen finanční rámec,“ řekl Radko Martínek, předseda Regionální rady.

Výbor Regionální rady vzal také na vědomí stanovisko ředitele Auditního orgánu ministerstva financí, který se bez výhrad vyjádřil k loňskému fungování řídicích a kontrolních systémů ROP Severovýchod. 

Více informací naleznete zde: Pro třiadvacet školských projektů schváleno 157 milionů korun z Unie