Program obnovy venkova pro rok 2009

13.02.2009: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 30. zasedání dne 11. 9. 2008 schválilo usnesením ZK/30/2107/2008 Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2009 - 2013 a Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2009 včetně příloh. Termín sběru žádostí byl stanoven od 1. 11. 2008 do 31. 12. 2008.

Zdroj: Královéhradecký kraj, Zobrazit celý článek