ŘO ROP Severovýchod vydal Metodický pokyn č. 8

13.02.2009: ŘO ROP Severovýchod vydal dne 18. 9. 2008 Metodický pokyn č. 8, který blíže specifikuje možnost změny rozpočtu v souvislosti s ukončeným zadávacím řízením.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Zobrazit celý článek