ŘO ROP Severovýchod vydal metodickou informaci č. 3 k riziku dvojího financování výdajů na projektov

13.02.2009: ŘO ROP Severovýchod vydal dne 26. 5. 2008 metodickou informaci č. 3, která blíže specifikuje podmínky dalšího postupu, kdy žadatel má v době předložení Žádosti o poskytnutí dotace zařazeny výdaje na zpracování projektové dokumentace mezi způsobilými výdaj a tyto výdaje již byly podpořeny z jiného dotačního titulu.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Zobrazit celý článek