ŘO ROP Severovýchod vydal metodický pokyn č. 5

22.04.2009: ŘO ROP Severovýchod vydal dne 30. 5. 2008 Metodický pokyn č. 5, který blíže specifikuje a upravuje podmínky posuzování zástavy v průběhu administrace projektů v rámci ROP Severovýchod.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Zobrazit celý článek