ŘO ROP Severovýchod vydal metodický pokyn č. 6 - k dokládání vlivů projektu na životní prostředí a v

13.02.2009: ŘO ROP Severovýchod vydal dne 30. 5. 2008 Metodický pokyn č. 6, který blíže specifikuje přílohy, které žadatel povinně předkládá k Žádosti o poskytnutí dotace, a které se týkají dokládání vlivů projektu na životní prostředí a vlivů projektu na území soustavy Natura 2000. Kompletní znění metodického pokynu naleznete zde.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Zobrazit celý článek