ROP Severovýchod se představil na mezinárodním veletrhu URBIS INVEST 2009

18.05.2009: Mezinárodní veletrh URBIS INVEST 2009 je ojedinělou přehlídkou investičních příležitostí a rozvoje regionů zemí střední a východní Evropy. Letos se uskutečnil v termínu od 21. – 25. dubna na brněnském výstavišti, a to jako oficiální doprovodná akce českého předsednictví Evropské unie 2009.
Na veletrhu se představily investiční projekty ze všech koutů České republiky. Prezentovaly se zde projekty krajů, měst, ministerstev a především operačních programů, jejichž prostřednictvím se čerpají evropské dotace ze strukturálních fondů právě na podporu investic v regionech. Na přehlídce nemohli chybět ani zástupci regionu soudržnosti Severovýchod. Prezentoval se zde Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj, tedy NUTS II Severovýchod, a jeho Regionální operační program.

Regionální operační program NUTS II Severovýchod se představil společně s ostatními regionálními operačními programy v rámci expozice ministerstva pro místní rozvoj, který zaštiťuje v České republice evropské fondy. Zájemci o investiční projekty zde získali informace o ROP Severovýchod. Důležité byly i praktické ukázky podpořených projektů. Deset vybraných projektů, financovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, zaměřených na dopravní infrastrukturu, rozvoj měst a cestovní ruch, se prezentovalo na výstavě fotografií, organizované ministerstvem pro místní rozvoj,“ hodnotí dění na veletrhu Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady.  

O dosavadních výsledcích Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod se hovořilo také na konferenci ministerstva pro místní rozvoj „Evropské fondy – od nápadu k realitě“, která se konala ve čtvrtek 23. dubna. Ve stejný den pak zasedli u kulatého stolu na téma „Regionální operační programy 2007 – 2013 – příjemci podpory a zájmu bank“ zástupci Asociace krajů České republiky, ministerstev, finančních institucí a ředitelé úřadů regionálních rad. Diskutovalo se o finanční a ekonomické krizi a jejím dopadu na čerpání evropských dotací. Projednávaly se zde otázky spojené s přístupem příjemců dotací k bankovním úvěrům určené k financování projektových záměrů. Poprvé se uskutečnilo oficiální jednání mezi bankovním sektorem a řídicími orgány, které zabezpečují chod operačních programů. „Na veletrhu tedy začala konstruktivní jednání s představiteli finančních institucí a já mohu říct, že existuje společná ochota hledat způsoby, jak podporovat socioekonomický rozvoj krajů,“ řekl první místopředseda Asociace krajů ČR Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje a současně předseda Regionální rady NUTS II Severovýchod.

Další informace o mezinárodním investičním veletrhu URBIS INVEST 2009 získáte na jeho internetových stránkách    . Fotografie pak na webu Regionální rady v sekci Fotogalerie    

Zdroj informací: http://www.rada-severovychod.cz