Regionální operační program NUTS II Severovýchod zaslán ke schválení Evropské komisi

13.02.2009: Po zapracování dílčích úprav byl dne 12. 10. 2007 odeslán Regionální operační program NUTS II Severovýchod ke schválení Evropské komisi. Úpravy se promítly do oblasti městské hromadné dopravy, PPP projektů a integrovaných plánů rozvoje měst. Evropská komise by měla tento dokument oficiálně schválit do šesti týdnů od data odeslání.