Regionální rada chce získat na projekty další miliardu korun

09.06.2010: Jack Engwegen a Tomáš Kuchtík, zástupci Evropské komise, navštívili 7. června severovýchodní Čechy. Zúčastnili se desátého zasedání Monitorovacího výboru zřízeného při Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod. Spolu s předsedou Regionální rady Radko Martínkem a ředitelem Úřadu Regionální rady Zdeňkem Semorádem si poté prohlédli několik projektů,  na jejichž financování se významně podílela Evropská unie.
Kromě schvalování Výroční zprávy za rok 2009, Zprávy o realizaci ROP Severovýchod a dalších bodů se hovořilo o úspěšnosti ROP Severovýchod i možnostech dalšího čerpání dotací z Evropské unie po skončení tohoto programovacího období.

Více informací naleznete zde: Regionální rada chce získat na projekty další miliardu korun