Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod hledá externí hodnotitele

13.02.2009: Regionální rada je řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007—2013 a v rámci své činnosti zajišťuje administraci projektů. Součástí administrace projektů je také hodnocení projektů a povinnost v souladu s interními pravidly pro výběr projektů přizvat i nezávislé externí odborníky.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Zobrazit celý článek