Registrujte se na seminář PAAK - Řízení projektů, závěrečná monitorovací zpráva a udržitelnost proje

10.05.2012:

 V rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Vás zveme na seminář s tématem Řízení projektů, závěrečná monitorovací zpráva a udržitelnost projektů.