Rozpočty předkládejte i elektronicky

02.04.2009: Dokládání podrobných položkových rozpočtů a jejich následné čerpání v elektronické podobě řeší metodický pokyn č. 13, vydaný Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 26. března letošního roku. Vztahuje se k projektům předloženým ve 2., 4.až 7. a 9. až 12. kole výzvy.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Zobrazit článek