Seminář k novele Zákona o veřejných zakázkách

21.02.2012:

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pořádá v měsíci březnu sérii seminářů pro příjemce dotace z ROP SV na aktuální téma novelizace Zákona o veřejných zakázkách.