Seminář k závěrečné monitorovací zprávě a udržitelnosti projektu (ROP Severovýchod)

05.04.2012:
24. duben 2012 - 27. duben 2012. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ve spolupráci s projektem PAAK pořádá v měsíci dubnu seminář pro příjemce dotace z ROP Severovýchod. Tento seminář bude věnován problematice závěrečných monitorovacích zpráv a udržitelnosti projektu.