Školy získávají dotace na praktickou výuku

02.04.2009: Počítačové učebny, praktické dílny, nové stroje a náčiní, potřebné k nácviku praktických dovedností v daném oboru, to všechno je pro střední školy a učiliště v Pardubickém, Královéhradeckém a Libereckém kraji dosažitelné, pokud zažádají o evropskou dotaci v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod. Některé již uspěly, a tak se jejich projekty rozbíhají, některé už končí.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Zobrazit článek