Stát obnovil spolufinancování projektů, včetně krajských

21.01.2011:

Na webových stránkách Regionální rady NUTS II Severovýchod byla publikována informace a vyjádření k obnovení spolufinancování projektů dotovaných z evropských fondů prostřednictvím regionálních operačních programů.

Obnovení spolufinancování se týká jen projektů schválených do 22. září 2010. V případě ROP Severovýchod se za schválené považují i projekty vybrané k podpoře před tímto datem, u nichž nebyl v září schválen finanční rámec.

Více informací naleznete zde: Stát obnovil spolufinancování projektů, včetně krajských