Třinácté kolo výzvy vyhlášeno

18.05.2009: Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod schválil již v březnu vyhlášení 13. kola výzvy. Své projekty může předkládat ode dneška, tedy od 15. dubna, pouze řídící orgán Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Finanční prostředky v rámci tohoto kola výzvy budou využity na financování aktivit spojených s přípravou, realizací, monitorováním, hodnocením a publicitou programu.