Upozornění na opravu přílohy 11 PPŽP

13.02.2009: Dne 10. 4. 2008 byla upravena chyba a následně došlo k úpravě limitů v článku 4 přílohy 11 PPŽP - Pokyny pro zadávání veřejných zakázek. Úprava limitů byla provedena v návaznosti na skutečnost, zda zadávací řízení bylo zahájeno před 31. 12. 2007 nebo až po tomto datu.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Zobrazit celý článek