Úřad Regionální rady důsledně posoudí změny ve finančních plánech projektů (ROP Severovýchod)

06.06.2012:

Příjemci dotací velmi často posouvají termín předložení žádosti o platbu na konec prosince nebo do dalšího roku. Každoročně se tak v tomto období  výrazně navýší počet administrovaných žádostí o platbu. Příjemci se tak sami zbytečně vystavují riziku, že jejich žádosti nebudou proplaceny v daném kalendářním roce.