Určeno pro žadatele a příjemce z 11. kola výzvy

02.04.2009: Upravené pokyny pro veřejné zakázky zadávané po 1. dubnu tohoto roku v rámci projektů z 11. kola výzvy přináší nový metodický pokyn č. 12. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod jej vydal 26. března tohoto roku.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Zobrazit článek