Určeno pro žadatele z 11. a 12. kola výzvy ROP Severovýchod

22.04.2009: Nový metodický pokyn č. 16, který byl vydán 2. dubna tohoto roku, upravuje pokyny pro zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změnu v počtu členů hodnotící komise pro nadlimitní zakázky

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Zobrazit článek