Určeno všem příjemcům dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

23.07.2009: Aktualizovaný formulář, který je jednou z povinných příloh monitorovacích zpráv, platí pro všechny příjemce dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod od 21. července 2009. „Do formuláře “20 Povinná příloha monitorovacích zpráv“ bylo přidáno pole “Ostatní“ pro uvedení ostatních relevantních informací, které v rámci monitorovací zprávy nelze vyplnit jinde. Jedná se například o údaje týkající se kontaktní osoby zřizovatele pro zaslání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy,“ vysvětluje Zdeněk Vašák, vedoucí odboru metodického řízení programu a monitoringu. Formulář je ke stažení na webových stránkách v sekci Výzvy a dokumenty     u jednotlivých výzev v odkazu Formuláře.