Věnujte pozornost častým pochybením příjemců dotace

29.09.2009: Na nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek upozorňuje dokument, který pro všechny žadatele a příjemce dotací připravil Úřad Regionální rady NUTS II Severovýchod.
Více informací naleznete zde    .