Věnujte pozornost přílohám

13.07.2009:

Přílohám předkládaným spolu s žádostí o dotaci na realizaci dílčího projektu pro přípravu a realizaci Integrovaného plánu rozvoje měst, konkrétně krajských měst Hradce Králové, Liberce a Pardubic, je věnována Metodická informace číslo 11. Tu zveřejnil Úřad Regionální rady NUTS II Severovýchod ve čtvrtek 9. července 2009. „V rámci zmíněného projektu není předkládána příloha Studie ekonomického hodnocení projektu s tím, že žadatel ve webové žádosti uvede, že je tato příloha nerelevantní,“ vysvětluje Zdeněk Vašák, vedoucí odboru Metodického řízení programu a monitoringu a dodává: “U dalších projektů, které nejsou zaměřeny na přípravu a realizaci IPRM, je samozřejmě daná Studie předkládána, jak je uvedeno v Příručce pro žadatele a příjemce.“ Podrobnější informace naleznete zde    .