Veřejné projednání ROP NUTS II Severovýchod

13.02.2009: Dne 30. srpna 2007 proběhlo v Hradci Králové veřejné projednání Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. K veřejnému projednání byly pozvány zejména veřejné subjekty s působností na území NUTS II Severovýchod: mikroregiony, obce s rozšířenou působností, nevládní neziskové organizace, jejichž hlavní činností je naplňování horizontálních témat (rovné příležitosti a udržitelný rozvoj), a široká veřejnost.

Zdroj: Aktualita ROP NUTS II Severovýchod ze dne 10. září 2007