Virtuální realita - cesta do budoucnosti nejen ve stavebnictví (ROP Severovýchod)

18.08.2012:
Projekt si klade za cíl vybudovat učebnu virtuální reality - pasivní stereo 3D projekce - prohlubující prostorové vidění žáků v různých vyučovaných předmětech, zejména pak v deskriptivní geometrii, v konstrukcích pozemních staveb, v architektuře. Tato aplikace umožní navíc pomocí CAD programů převod vytvořeného projektu do 3D.