Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod poukázal na vyhlášení druhého kola výzvy

13.02.2009: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod zasedl ke svému jednání ve středu 19. prosince 2007 v sídle Krajského úřadu Pardubického kraje. Stěžejním bodem programu bylo vyhlášení druhého kola výzvy pro předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (ROP SV).

Zdroj: Regionálhí rada regionu soudržnosti Severovýchod, Zobrazit celý článek