Výbor pozastavil výzvy, ale zveřejnil projekty, které mohou získat dotaci (ROP Severovýchod)

18.09.2010:

Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod zasedl v pátek 17. září dopoledne v budově Královéhradeckého kraje. Hlavní téma: reakce na rozhodnutí vlády z 11. 8. 2010, z něhož plyne, že se stát nebude od roku 2011 podílet 7,5% na spolufinancování projektů podpořených z regionálních operačních programů, tedy i z ROP Severovýchod.

Výbor měl podle původního plánu schvalovat dotace přesahující tři miliardy korun určené na projekty rozvíjející cestovní ruch a dopravní obslužnost území. Vzhledem k srpnovému rozhodnutí vlády, které má ekonomické i právní důsledky, Výbor pouze zveřejnil seznam projektů, které mohou získat dotace poté, co se legislativně upraví spolufinancování z ROP Severovýchod.

Více informací naleznete zde: Výbor pozastavil výzvy, ale zveřejnil projekty, které mohou získat dotaci