Vyhlašujete veřejnou zakázku? Nechte se poučit.

16.03.2012:

Jak předcházet chybám ve veřejných zakázkách? Jak se vyhnout zbytečným korekcím dotací, které se k zakázkám vztahují? Nahlédněte do dokumentu, který popisuje častá pochybení zjištěná v loňském roce při kontrolách i auditech zakázek u projektů dotovaných z ROP Severovýchod.