Vyvěšení aktuální verze Přílohy č. 4 PPŽP: Pokyny pro vyplnění webové žádosti

13.02.2009: Dne 22.02.2008 byly zveřejněny aktualizované Pokyny pro vyplnění webové žádosti popisující změny provedené v systému. Tyto změny jsou v pokynech popsány na straně 3 - Evidence změn a jejich provádění (náhled zde) a týkají se popisu nově zapracovaných funkčností usnadňujících žadateli práci s BENEFIT7.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Zobrazit celý článek