Výzvy a jejich dokumenty naleznete v jedné sekci

18.05.2009: Jak se zorientovat v dokumentech ROP Severovýchod a které z nich vlastně platí pro danou výzvu? Na tyto otázky již nemusíte hledat odpověď. Seznam všech výzev vyhlášených v rámci ROP Severovýchod s kompletním soupisem dokumentů platných pro dané kolo výzvy i sledovanou oblast podpory naleznete na našich webových stránkách v nové sekci nazvané Výzvy a dokumenty    . Došlo tak ke zpřehlednění informací, což jistě ocení žadatelé i příjemci evropských dotací, zkrátka všichni uživatelé webu, kteří nyní naleznou veškeré údaje o dané výzvě s příslušnými dokumenty na jednom místě.