Žádosti o platbu a monitorovací zprávy předkládejte od června elektronicky

19.05.2009: Závěrečným krokem druhé etapy je spuštění předkládání elektronických monitorovacích zpráv s vazbou na zjednodušenou žádost o platbu (v současné době je zadávána v IS BENEFIT7 pouze zjednodušená žádost o platbu). Očekávaným přínosem tohoto kroku je zkrácení doby potřebné na administraci předkládaných monitorovacích zpráv a žádostí o platbu s cílem urychlit poskytování finančních prostředků.