Zajištění dostupnosti atraktivit CR v obci Kuks (ROP Severovýchod)

08.12.2011: V rámci projektu se buduje vycházkový okruh od parkoviště k Hospitalu. Staví se cyklostezka, která propojí již vybudovaný úsek pokračující na cyklostezce Modrý pás Labe.