Zveřejněny pokyny pro zadávání veřejných zakázek v ROP Severovýchod

13.02.2009: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod zveřejnila pokyny pro zadávání veřejných zakázek v ROP Severovýchod.