Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice

05.05.2011: Ve stávajících výstavních prostorách pardubického zámu bude zřízena nová expozice historie města a rozšíří se archeologická expozice. Dotace z ROP SV pomůže také doplnit vnitřní informační systém pro zlepšení orientace návštěvníků a ozvučení výstavních prostor, zřídit mobilní podium pro pořádání kulturních a společenských akcí, dále oživit zámecké valy, parkán a nádvoří včetně mobiliáře a zlepšit a rozšířit služby pro návštěvníky zámku. Projekt se zabývá také dispoziční změnou vnitřních prostor.