Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad (ROP Severozápad) je určen pro region soudržnosti Severozápad sestávající z Karlovarského a Ústeckého kraje. Globálním cílem je zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna ekonomických a sociálních struktur regionu, jako předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel.

Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.

Jak je ROP Severozápad financován?

Regionální operační program NUTS II Severozápad (ROP SZ) spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněno 762,77 mil. €.

Jaké projekty jsou z ROP Severozápad podporovány?

ROP Severozápad obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Prioritní osy jsou následující:

  • Regenerace a rozvoj měst

  • Integrovaná podpora místního rozvoje

  • Dostupnost a dopravní obslužnost

  • Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

  • Technická asistence

Kdo může žádat o podporu?

Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku, profesní a zájmová sdružení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé a další.

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 11. prosince 2007.

Novinky

28.12.2017 - Vážení příjemci dotací z ROP Severozápad, dovolujeme si Vás i touto cestou informovat, že na základě rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dojde v Úřadu Regionální rady k organizačním ...

06.12.2017 - Vážení návštěvníci, od dnešního dne je možné v Domu porcelánu s modrou krví v Dubí spatřit výstavu výsledků 14. Mezinárodního hrnkového sympozia společnosti Český porcelán, a. s. Společnost pořádá porcelánová ...

17.11.2017 - Vážení návštěvníci, dovolujeme si vás pozvat na unikátní výstavu kostýmů Zdeňka Podskalského, kterou pořádá město Dubí ve spolupráci se Studiem  Barrandov. Slavnostní zahájení se uskutečnilo ve středu 8. 11. 2017 v ...

30.10.2017 - Vážení návštěvníci, dovolujeme si vás upozornit na dnešní omezení provozu pobočky v Karlových Varech od 10:00 hodin. Pobočka bude pro veřejnost z technických důvodů uzavřena. Pro případné konzultace a kontakt s ...

12.09.2017 - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad měla možnost spolupracovat se Statutárním městem Ústí nad Labem na programu Vesele do školy, který město pořádalo dne 4. 9. 2017 na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem ...

ROP Severozápad

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky ROP Severozápad

Žadatelé o podporu 

Kraje, obce, školy, neziskové organizace, podnikatelé a další

Řídící orgán 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Seznam příloh