30. zasedání Výboru Regionální rady

18.05.2009: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad se 27. dubna 2009 sejde na Červeném Hrádku u Jirkova na svém 30. zasedání. Na programu jednání Výboru je například schválení podpory pro projekty z oblastí podpory 1.2 a 3.2, informace o přijatých dílčích projektech IPRM nebo projednání údajů o absorpční kapacitě za 1. čtvrtletí roku 2009. Výboru se bude také zabývat metodikou změn projektů nebo Výroční zprávou Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad za rok 2008.