31. zasedání Výboru Regionální rady

03.06.2009: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad se 5. června 2009 sejde v Klášterci nad Ohří na svém 31. zasedání.
Na programu jednání Výboru bude například schválení vyhlášení výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst nebo informace o dílčích projektech IPRM. Výbor se bude také zabývat aktualizací plánu výzev na rok 2009.

Zdroj informací: http://www.nuts2severozapad.cz