4. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severozápad

13.02.2009: Na Děčínském zámku se uskutečnilo dne 27. května 2008 od 10:00 hodin zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, kde byl prezentován Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) Děčín, Výroční zpráva ROP Severozápad za rok 2007, zpráva o stavu implementace programu, analýza lidských zdrojů Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, průběh realizace projektů technické asistence, zpráva k problematice IPRM a zpráva o vývoji informačního systému IS MONIT7+.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Zobrazit celý článek