6. zasedání Monitorovacího výboru

01.06.2009: V Chomutově se 29. května 2009 sešel na svém šestém zasedání Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad. Jeho jednání řídil předseda Monitorovacího výboru Tomáš Hybner.
Členy monitorovacího výboru jsou zástupci měst a obcí regionu Severozápad, ministerstev, zástupci řídících orgánů operačních programů i neziskových organizací. Evropskou komisi pak na jednání výboru reprezentoval Tomáš Kuchtík, zástupce české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise.

 V rámci jednání výboru se členové seznámili především s aktivitami realizovanými v rámci Regionálního operačního programu Severozápad. Mimo jiné zde byly představeny dosavadní výsledky v oblasti přidělování dotací, byla zde prezentována činnost Úřadu Regionální rady v uplynulém období nebo dosud realizované komunikační a publicitní aktivity. Na programu zasedání Monitorovacího výboru bylo také projednání a schválení Výroční zprávy Regionálního operačního programu Severozápad za rok 2008, stav implementace ROP Severozápad nebo informace o synergiích s ostatními operačními programy. V rámci zasedání proběhlo také podrobné představení Integrovaného plánu rozvoje města Chomutov, který bude z Regionálního operačního programu Severozápad podpořen částkou přesahující 1 miliardu korun.


Zdroj informací: http://www.nuts2severozapad.cz